ویدیو با این قیمت‌های بلیت؛ فوتبال دیدن لاکچری می‌شود!

با قیمتهای بالای بلیت ورزشگاهها دیگر دیدن فوتبال هم لاکچری حساب می‌شود. قیمت بلیت ۱۰۰ هزار، ۲۰۰ هزار و یک میلیون تومن!

Related Posts

Recent Stories