ویدیو| بازیکنان پدیده حاضر به سفر به تهران نشدند

در شرایطی که پدیده فردا باید در رفسنجان به مصاف مس برود هیچکدام از بازیکنان این تیم در فرودگاه مشهد حاضر نشدند. از بین پدیده ای ها تنها کادر فنی در فرودگاه حاضر شدند و بازیکنان تیم در اعتراض به مشخص نشدن وضعیت قراردادها در فرودگاه حضور پیدا نکردند.

Related Posts

Recent Stories