ویدیو| اولین گل لیگ برتر در فصل ۱۴۰۰/۰۱

اولین گل لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۰/۰۱ توسط کریم اسلامی برای نساجی مازندران و در دقیقه ۲۳ دیدار با فجر شهید سپاسی شیراز به ثمر رسید.

Related Posts

Recent Stories