ویدیو| انتقاد خداداد عزیزی از نحوه برخورد با مفسدان فوتبال

0
2

خداداد عزیزی معتقد است که مفسدان در فوتبال باید به اشد مجازات تنبیه شوند.