وقتی سالار عقیلی گلف‌باز شود!

0
4

سالار عقیلی با حکمی عضو هیئت رییسه فدراسیون گلف شده تا سوژه امروز کارتون محمدرضا میرشاه‌ولد باشد.