وضعیت نامشخص یک بازیکن استقلال برای بازی با نساجی

0
11

وضعیت محمدحسین مرادمند مدافع استقلال برای مصاف با نساجی نامشخص است.