وضعیت ستاره پرسپولیس پس از حادثه در استخر

0
6

پزشک باشگاه پرسپولیس درباره جزییات درمان مصدومیت سعید صادقی صحبت کرد.