وزیر ورزش زنگ نزند دربی هوا می‌شود؟!

عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور در گفت‌وگوی تلویزیونی مدعی شد با تماس وزیر ورزش رضایت داده بازی پرسپولیس برگزار شود!

Related Posts

Recent Stories