ورود نهادهای نظارتی به پرونده «مالی – پاداشی» باشگاه استقلال

0
3

پیرو انتشار گزارشی مستند از دریافت پاداش‌های هنگفت توسط سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کردند.