واکنش هوشمندانه بهترین تنیسور زن جهان به خبر خداحافظی‌اش/ عاشق تنیس و عاشق بازی کردن هستم

سرنا ویلیامز با پاسخی که به خبرنگاران داد، به نوعی از بیان این که چه زمانی از تنیس خداحافظی خواهد کرد، طفره رفت.

Related Posts

Recent Stories