واکنش نماینده اصفهان به اظهارات سرپرست پرسپولیس

روابط عمومی دفتر نماینده اصفهان در نامه ای به اظهارات سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس پاسخ داد.

Related Posts

Recent Stories