واکنش مدیرعامل سپاهان به معاوضه بیرانوند با رضاییان

0
9

مدیرعامل باشگاه سپاهان تأکید کرد، رامین رضاییان با این باشگاه یک سال دیگر قرارداد دارد.