واکنش فردوسی‌پور به فساد بزرگ در فوتبال ایران و پرونده‌ای که در برنامه ۹۰ بسته شد

0
8

عادل فردوسی‌پور به پرونده فساد بزرگ در فوتبال ایران واکنش نشان داد.