واکنش فدراسیون فوتبال به شایعات؛ برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت!

0
6

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران درباره برخی شایعات منتشره واکنش نشان داد.