واکنش سرمربی تاریخ‌ساز آسیا به پیشنهاد پرسپولیس

0
3

پیتر شگرت یکی از گزینه‌های جانشینی اوسمار ویرا است که البته مذاکره با پرسپولیس را نه تأیید و نه تکذیب می‌کند.