واکنش آل کثیر و کنعانی زادگان در مورد تحویل پاسپورت به باشگاه پرسپولیس

0
5

عیسی آل کثیر و محمدحسین کنعانی زادگان هنوز پاسپورت خود را به باشگاه پرسپولیس تحویل نداده اند.