هواپیمایی قطر اسپانسر تیم جدید طارمی شد

0
5

باشگاه اینتر ایتالیا روابط تجاری خود را با اسپانسر قطری‌اش گسترش داد.