هواپیمایی قطر اسپانسر تیم جدید طارمی شد

0
2

باشگاه اینتر ایتالیا روابط تجاری خود را با اسپانسر قطری‌اش گسترش داد.