هواداران تیم ملی ایران به دنبال فوق ستاره پرسپولیسی

ایرانیانی که موفق به تهیه بلیت برای حضور در ورزشگاه شده بودند از همان مبادی ورودی استادیوم به دنبال علی کریمی بودند.

Related Posts

Recent Stories