همیشه به ایران که برمی‌گردیم ما را در فرودگاه می‌گردند/ ما این‌کاره نیستیم؛ نه بهمن‌خان داریم، نه طلا و رحمان!

علی پاکدامن در مورد سریال «یاغی» و لزوم ساخت این سبک سریال‌ها گفت.

Related Posts

Recent Stories