همه بدبختی‌های این فوتبال تقصیر کارلوس کیروش بود…!

0
5

خوب شد کارلوس کیروش وارد فوتبال ایران شد؛ در غیر این صورت معلوم نبود مقصر اصلی این همه بدبختی و ندانم کاری چه کسی بود.