همنشینی بزرگان جهان با بزرگ فوتبال ایران/ چقدر خوش شانس هستیم که علی دایی را داریم

0
3

افسانه آرژانتینی هم باعث یادآوری دوباره نام علی دایی شهریار فوتبال ایران شد.