هفتمین بازی بدون برد/ فولاد هنوز به وعده و حرف دلخوش است تا نتیجه

0
4

عبدالله ویسی در هفتمین مسابقه روی نیمکت فولاد باز هم رنگ پیروزی ندید.