نگاهی به ترکیب کم تجربه تیم لیگ برتری با پنجره بسته!

تیم فوتبال شهر خودرو خراسان در حالی فصل جدید را آغاز خواهد کرد که هیچکدام از خریدهای تابستانی مشهدی‌ها اجازه بازی ندارند.

Related Posts

Recent Stories