نکونام ۵میلیارد تومان جریمه شد، اعتراض هم نکرد!/ خودشان هزار مشکل دارند بعد گروه ضد فساد تشکیل داده‌اند

0
5

عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به‌صورت ضمنی از افرادی که پیگیر پرونده فساد در فوتبال هستند، انتقاد کرد.