نماینده مازندران برنده بزرگ هفته ۲۷ لیگ برتر؛ نساجی بازی ۶ امتیازی را برد/ قدم بزرگ ساکت برای حفظ سهمیه نساجی

0
5

برنده بزرگ هفته بیست و هفتم لیگ نساجی با ساکت الهامی بود.