نقش همسر یک ستاره در پیوستن به استقلال/ انتقال بزرگ نهایی می شود؟

حضور بمب نقل و انتقالات در استقلال منوط به رضایت همسر بازیکن مد نظر سرمربی پرتغالی است.

Related Posts

Recent Stories