نخستین رنکینگ فیفا در ۲۰۲۱ / ایران تیم ۲۹ جهان و دوم آسیا

نخستین رنکینگ جهانی فوتبال توسط فیفا اعلام شد که تیم ملی کشورمان در رده ۲۹جهان و دوم آسیا جای گرفت.

Related Posts

Recent Stories