ناراحتی شدید چند استقلالی از مجیدی و باشگاه/ در جشن قهرمانی تیم شرکت نمی کنیم!

برخی از پیشکسوتان استقلال دعوت برای حضور در جشن قهرمانی را رد کردند.

Related Posts

Recent Stories