ناراحتی شدید ستاره تازه وارد پرسپولیس از یک اتفاق عجیب!

0
53

مرتضی پورعلی گنجی یکی از ناراحت ترین افراد حاضر در تمرینات پرسپولیس است