ناراحتی شدید ستاره تازه وارد پرسپولیس از یک اتفاق عجیب!

مرتضی پورعلی گنجی یکی از ناراحت ترین افراد حاضر در تمرینات پرسپولیس است

Related Posts

Recent Stories