میروسلاو کلوزه سرمربی نورنبرگ شد

0
4

میروسلاو کلوزه با عقد قراردادی به صورت رسمی سرمربی تیم دسته دومی نورنبرگ آلمان شد.