مورد عجیب اولین روز آبی‌ها/ گلر مازاد در تمرین استقلال

0
7

در روز اول تمرین استقلال یک اتفاق جالب رخ داد.