مورایس: شاید سوم شدن در لیگ برای ما جام باشد!

0
5

سرمربی سپاهان می‌گوید باتوجه به اتفاقات و حواشی لیگ شاید سوم شدن برای تیمش مثل کسب یک جام باشد.