مهرداد محمدی به شایعات پایان داد

0
4

مهرداد محمدی با حضور در تمرین استقلال ماندن خود در این تیم را تایید کرد.