مهران غفوریان به خاطر رژیم سکته کرد؟/ عوارض روش‌های غیراستاندارد کاهش وزن

یکی از عوارض کاهش وزن‌های ناگهانی مشکلات قلب و عروق است. مطالعات نشان می‌دهد وقتی فرد وارد رژیم‌های سخت می‌شود نظم و عملکرد قلب او دچار اختلال خواهد شد، همچنین رگ‌های خون رسان قلب هم می‌توانند با مشکلات مواجه شوند.

Related Posts

Recent Stories