مهدی شیری: یاد گرفتیم روی پای خودمان بایستیم/ حذف از آسیا فاجعه ملی است

مهدی شیری مدافع تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است حذف دو تیم مطرح پایتخت از آسیا فاجعه است.

Related Posts

Recent Stories