مهدوی‌کیا: از دعوت نشدن به تیم ملی ناراحت نمی‌شوم

مهدی مهدوی کیا ملقب به موشک فوتبال کشورمان اعتقاد داشت اگر در لیست تیم ملی نباشد ناراحت نمی شود چرا که هر مربی بر اساس سلیقه‌اش بازیکن دعوت می‌کند.

Related Posts

Recent Stories