مهاجم محبوب پرسپولیسی‌ها پای میز مذاکره با درویش

0
4

باشگاه پرسپولیس امروز بار دیگر با مهاجم جنوبی‌اش به مذاکره خواهد نشست و احتمال تمدید قرارداد طرفین زیاد است.