مهاجم سرخ ها هم خداحافظی کرد/ هیچ چیزی بدتر از اتفاقی که برای من در پرسپولیس افتاد نیست!

مهاجم نیمکت نشین پرسپولیس هم با انتشار پستی از این تیم خداحافظی کرد.

Related Posts

Recent Stories