مهاجم سابق پرسپولیس در آستانه نشستن روی نیمکت استقلال

0
3

از میان سه گزینه مطرح شده، فراز فاطمی در شرایط فعلی، شانس بیشتری برای حضور در پست سرپرستی استقلال را دارد.