مهاجرت آینده داوری، جنایت علیه فوتبال/ فاجعه داوری رفتن امیرسامان سلطانی بود نه بازداشت افشاریان!

0
4

مهاجرت داور جوان ایرانی به کانادا از بازداشت رئیس کمیته داوران به جرم دریافت رشوه تلخ‌تر و مصیبت بارتر بود.