منتظر جواب محکم آجرلو باش!/ سکوتش از فریاد بلندتر است/ بی عرضه ها دنبال حق تبلیغات نمی روند

کاپیتان اسبق استقلال گفت: اگر مدیرعامل باشگاه استقلال جوابی به صادق درودگر نمیدهد دلیلش این نیست که نمی‌تواند بلکه آجرلو به زودی پاسخ محکمی به همه اعضای سازمان لیگ خواهد داد.

Related Posts

Recent Stories