مقصد فرهاد مجیدی روی آنتن زنده لو رفت!

0
7

صالح مصطفوی از احتمال تیم گرفتن فرهاد مجیدی در امارات خبر داد.