مقصد فرهاد مجیدی روی آنتن زنده لو رفت!

0
8

صالح مصطفوی از احتمال تیم گرفتن فرهاد مجیدی در امارات خبر داد.