مشکل گولسیانی و پرسپولیس چیست؟

0
5

باشگاه پرسپولیس و گیورگی گولسیانی برای تمدید قرارداد از نظر مالی دچار اختلاف شده‌اند.