مذاکره پرسپولیسی‌ها با لژیونر مطرح گلزن در تهران/ نظر بازیکن مدنظر درباره پرسپولیس مثبت است اما …

شنیده‌ها حکایت از برنامه ریزی پرسپولیسی‌ها برای مذاکره با شهاب زاهدی در تهران دارد!

Related Posts

Recent Stories