مدیران پرسپولیس در خواب/ یک ستاره دیگر هم جدا می‌شود!؟

0
4

ممکن است طی روزهای آینده یکی دیگر از ستاره های پرسپولیس از این تیم جدا شود.