مدت زمان قرارداد همیلتون با فراری اعلام شد

0
4

رئیس تیم فراری ایتالیا شرایط قرارداد لوئیس همیلتون با این تیم را فاش کرد.