مخالفت یوفا با ۳۲ تیمی شدن یورو ۲۰۲۸

اتحادیه فوتبال اروپا با ایده برگزاری مسابقات جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۸ با حضور ۳۲ تیم مخالفت کرد.

Related Posts

Recent Stories