مخالفت تند پرسپولیس با تشکیل شعبه دوم/ شکایت می‌کنیم تا ضرر و زیان را بگیریم

مسئول امور حقوقی باشگاه پرسپولیس به تشکیل تیم همنام در خوزستان واکنش نشان داد.

Related Posts

Recent Stories